Krachtenbundeling FACTA en Vos | Gekas & Boot

ONAFHANKELIJKE TECHNISCHE DIENSTVERLENER VAN FORMAAT 
Service Groep Nederland, moederbedrijf van Facta, neemt de aandelen in technische dienstverlener Vos | Gekas & Boot over van Vos Industrial Group. Met deze strategische overname kan Service Groep Nederland, haar klanten nog meer technische knowhow, een breder dienstenpakket en servicegaranties vanuit heel Nederland aanbieden. Daarmee verstevigt Service Groep Nederland haar positie als onafhankelijke technische dienstverlener in service, onderhoud, reparatie, en revisie van rotating equipment.
Jeffrey Schotvanger, algemeen directeur Service Groep Nederland: “We zien dat de markt behoefte heeft aan enerzijds een partner die een breder dienstenpakket met 24/7 service aanbiedt en anderzijds voldoende omvang heeft om snel en wendbaar te acteren op complexe en acute vraagstukken. Om de beste kwaliteit met de beste technische mensen te leveren is er schaalgrootte nodig. Schaalgrootte geeft enerzijds ruimte om te investeren in innovaties en de beste mensen en middelen, en anderzijds geeft het ruimte om in te spelen op de steeds veranderende klantvraag.”
“Vos | Gekas & Boot is met haar professionele organisatie, landelijke dekking en jarenlange technisch vakmanschap de best denkbare partner om onze positie landelijk uit te bouwen. Ze zijn sterk in reparatie en onderhoud van pompen en tandwielkasten. Maar ook in Condition Based Maintenance lopen ze voorop. Door de krachten met Facta te bundelen ontstaat er een interessante schaalvergroting en versterken we onze onafhankelijke positie.”, verklaart Jeffrey Schotvanger. Marien Orgers, directeur Vos | Gekas & Boot, voegt daar aan toe: “We kunnen nu nóg meer bieden aan onze klanten. Bovendien krijgen de zusterbedrijven aansluiting op elkaars markten. Een klassieke win-winsituatie dus.”
Aan de krachtenbundeling ligt ook een toekomstvisie ten grondslag. Schotvanger: “Het service en onderhoud van aandrijvingen is een echt specialisme geworden. Dat komt door de toenemende complexiteit van (productie)processen en hoge continuïteitseisen. Verder zien we dat het - mede door de krapte op de arbeidsmarkt - voor bedrijven best een opgave is om een interne technische dienst op niveau te houden. Je hebt omvang nodig, een flexibele servicedienst, optimaal voorraadbeheer en zorgen voor voldoende bezettingsgraad. Wij nemen die zorg volledig uit handen met een 24/7 servicedienst, inhoudelijk advies en een manier van organiseren die stilstand van processen tot het minimum beperkt.”
Vos | Gekas & Boot is ontstaan uit Gekas & Boot en Vos Rotating. Het is een sterk servicegerichte organisatie in pomptechniek en tandwielkasten met zes vestigingen verspreid over het land. De onderneming telt honderdvijfentwintig medewerkers. Facta is een technisch dienstverlener in service, onderhoud, reparatie en revisie van aandrijvingen (pompen, elektromotoren, motorreductoren). Industrieën, scheepvaart, liftfabrikanten en waterschappen kunnen al meer dan zestig jaar rekenen op de continuïteit van productieprocessen. De onderneming heeft twee vestigingen en telt honderdvijftig medewerkers. Service Groep Nederland is het moederbedrijf van Facta. Deze holding is eigenaar van onder meer Facta en Optimum Elektrotechniek.

Vos | Gekas & Boot en Facta gaan vanaf 1 januari 2020 samen verder onder één naam: Facta.

Een interessante krachtenbundeling van vakmanschap en kennis van alle types rotating equipment. Door onze samenvoeging kunnen wij nog sneller en wendbaarder acteren op complexe en acute vraagstukken. Ondertussen wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan een nieuwe website waarin alle disciplines van beide bedrijven worden gebundeld. Tot die tijd blijft deze website online.