We zijn in veel markten actief. Hieronder ziet u onze voornaamste markten.

Papier- en karton industrie

Energieopwekking

Op- en overslag

Farmaceutische industrie

Staalindustrie

(Petro)Chemische industrie

Voeding- en drank industrie

Waterbehandeling en waterbeheersing

Beton, cement- en asfaltproductie

Vos | Gekas & Boot en Facta gaan vanaf 1 januari 2020 samen verder onder één naam: Facta.

Een interessante krachtenbundeling van vakmanschap en kennis van alle types rotating equipment. Door onze samenvoeging kunnen wij nog sneller en wendbaarder acteren op complexe en acute vraagstukken. Ondertussen wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan een nieuwe website waarin alle disciplines van beide bedrijven worden gebundeld. Tot die tijd blijft deze website online.