PréScan

Case

Een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt een pomp om koelvloeistof te verpompen. Geconstateerd werd dat de pomp meerdere keren was gereviseerd terwijl het aantal draaiuren tussen de revisiemomenten veel te laag was. We werden benaderd om de installatie te onderzoeken en advies uit te brengen.

Onderzoeksmethode

Rotating equipment dat niet naar behoren functioneert, reden onbekend. Vos | Gekas & Boot heeft een speciale scan ontwikkeld om in zulke situaties de oorzaak te achterhalen, de PréScan. Hierbij gebruiken we sensoren om bij pompen onder andere vermogen, toerental, zuig- en persdruk, flow, temperatuur en trillingen te meten. Deze variabelen an sich vertellen je niet zo veel. Het wordt pas interessant als alles tegelijkertijd gemeten wordt waarbij een geïntegreerde rapportage wordt opgesteld. Met onze scan is dit mogelijk. Diverse sensoren worden bij de pomp geplaatst waarna een datalogger gedurende een afgesproken periode de diverse variabelen meet. Aan de hand van de meetresultaten ontstaat vervolgens een goed beeld over het functioneren van de betreffende pomp. Grafieken tonen het verloop van de verschillende variabelen en op welke tijdstippen bepaalde variabelen boven of beneden toegestane waarden komen. Ook zien we hoe variabelen reageren op veranderingen elders in de installatie door de nauwkeurige registratie per tijdseenheid. Indien de pomp zelf probleemloos (hoort) te functioneren, geeft de PréScan ook aanknopingspunten waar elders in de installatie inspectie nodig kan zijn. Dit is mogelijk als een van de variabelen duidelijk boven of onder een grenswaarde valt maar dit niet aan de pomp te wijten is.

Resultaat

Bij deze case hebben we de scan 12 dagen 24 uur per etmaal laten draaien. Het resultaat was op zijn minst onverwacht te noemen. Druk, flow, temperatuur en trillingen vielen allen binnen de minimale en maximale waarden. In wezen functioneerde de pomp dus naar behoren. Ook zijn A-merk onderdelen toegepast bij revisies van de pomp. De 24-uurs meting wees echter uit dat de pomp ‘s nachts door de aansturende software herhaaldelijk werd in- en uitgeschakeld. Door deze plotselinge en herhaaldelijke in- en uitschakelingen, ontstonden schades aan asafdichtingen en aan diverse andere delen in de pomp. De levensduur nam hierdoor sterk af. Onze scan liet dit heel mooi zien in de grafieken. De technische dienst van de cliënt was niet op de hoogte van deze geautomatiseerde handeling. Het probleem zat hem dus niet in de pomp of de “harde” installatie maar in de softwarematige aansturing! Zonder een 24-uurs meting waren we hier niet achter gekomen aangezien alle variabelen tijdens normale bedrijfsuren correct waren.

Vos | Gekas & Boot en Facta gaan vanaf 1 januari 2020 samen verder onder één naam: Facta.

Een interessante krachtenbundeling van vakmanschap en kennis van alle types rotating equipment. Door onze samenvoeging kunnen wij nog sneller en wendbaarder acteren op complexe en acute vraagstukken. Ondertussen wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan een nieuwe website waarin alle disciplines van beide bedrijven worden gebundeld. Tot die tijd blijft deze website online.