Tata Steel

Ketelwatercirculatie pompen “Oxystaalfabriek 2”

In de oude situatie van de “Oxystaalfabriek 2” van Tata Steel IJmuiden stonden 2 ketels, met elk 3 pompen.  Capaciteit: 1550 m3/h @ 45 mwk. Per ketel waren er 2  pompen in bedrijf; de derde stond standby.

Reserve pomp

Door een gewijzigde bedrijfsvoering werd het voor Tata noodzakelijk om te alle tijde een standby-positie in bedrijf te kunnen nemen, daarom is besloten om een extra reserve pomp aan te schaffen. Op deze manier is er altijd een back-up pomp ter beschikking, dus ook wanneer één van de pompen uitvalt en gereviseerd moet  worden.

Reverse Engineering

Voor Tata Steel waren de volgende voorwaarden van belang; de totale projectkosten, de pompen moesten 1 op 1 uitwisselbaar zijn en de levertijd diende zo kort mogelijk te zijn. Aangezien deze modellen niet meer geproduceerd worden, heeft Vos | Gekas & Boot op basis van “Reverse Engineering” deze 2 pompen aangeboden en hier ook opdracht voor gekregen.

In de engineeringsfase zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het maken van een gedetailleerd tekeningenpakket
  • Bepalen materiaaluitvoering
  • Upgraden van het ontwerp

Na het uitvoeren van bovenstaande punten is de productiefase opgestart. Hierna werden de onderdelen geassembleerd. 

De totale doorloop van het project bedroeg slechts 18 weken.

Vos | Gekas & Boot en Facta gaan vanaf 1 januari 2020 samen verder onder één naam: Facta.

Een interessante krachtenbundeling van vakmanschap en kennis van alle types rotating equipment. Door onze samenvoeging kunnen wij nog sneller en wendbaarder acteren op complexe en acute vraagstukken. Ondertussen wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan een nieuwe website waarin alle disciplines van beide bedrijven worden gebundeld. Tot die tijd blijft deze website online.