Privacyverklaring

Vos | Gekas & Boot is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Vos | Gekas & Boot kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw bedrijfsnaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM WIJ DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Vos | Gekas & Boot verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Vos | Gekas & Boot uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

DELEN MET ANDEREN

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

KLANT- EN MARKTONDERZOEK

Wij kunnen klantgegevens gebruiken bij onderzoek naar bijvoorbeeld de tevredenheid over onze diensten of de behoefte aan nieuwe producten. Het kan zijn dat wij u benaderen met het verzoek om deel te nemen aan zo’n onderzoek. Uiteraard staat het u geheel vrij om van deelname af te zien.

DIRECT MARKETING

Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
Bent u nieuwe klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

Vos | Gekas & Boot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u een e-mail sturen naar info@vos-gekasenboot.com of ons telefonisch benaderen via 088-738 4700. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
 
www.vos-gekasenboot.com is een website van Vos | Gekas & Boot Group BV
Vos |Gekas & Boot Group BV is als volgt te bereiken:
Nijverheidscentrum 36
2761 JP ZEVENHUIZEN
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56779526
Telefoon: +31 (0)88 7384 700
E-mailadres: info@vos-gekasenboot.com

Vos | Gekas & Boot en Facta gaan vanaf 1 januari 2020 samen verder onder één naam: Facta.

Een interessante krachtenbundeling van vakmanschap en kennis van alle types rotating equipment. Door onze samenvoeging kunnen wij nog sneller en wendbaarder acteren op complexe en acute vraagstukken. Ondertussen wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan een nieuwe website waarin alle disciplines van beide bedrijven worden gebundeld. Tot die tijd blijft deze website online.