Met Condition Based Maintenance (CBM) kunnen we meer bieden dan alleen reparatie en revisie. Met diverse meetmiddelen en onze kennis van Rotating Equipment, kunnen we behalve diagnose ook processen verbeteren. Meten is namelijk veel meer dan weten. Meten brengt efficiency, het voorkomt storingen en legt de basis voor besparings- en verbeterprogramma's. Om minder energie te gebruiken, om opbrengsten te verhogen, om CO² uitstoot te reduceren. Daarom passen wij een breed scala aan meetmethoden toe.

Vos | Gekas & Boot en Facta gaan vanaf 1 januari 2020 samen verder onder één naam: Facta.

Een interessante krachtenbundeling van vakmanschap en kennis van alle types rotating equipment. Door onze samenvoeging kunnen wij nog sneller en wendbaarder acteren op complexe en acute vraagstukken. Ondertussen wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan een nieuwe website waarin alle disciplines van beide bedrijven worden gebundeld. Tot die tijd blijft deze website online.