Met Condition Based Maintenance (CBM) kunnen we meer bieden dan alleen reparatie en revisie. Met diverse meetmiddelen en onze kennis van Rotating Equipment, kunnen we behalve diagnose ook processen verbeteren. Meten is namelijk veel meer dan weten. Meten brengt efficiency, het voorkomt storingen en legt de basis voor besparings- en verbeterprogramma's. Om minder energie te gebruiken, om opbrengsten te verhogen, om CO² uitstoot te reduceren. Daarom passen wij een breed scala aan meetmethoden toe.